Het verloop:

 • De doelstelling in een zin formuleren.
 • De doelstelling in actie/een rollenspel brengen.  (bij voorbeeld: een woordpakket gemakkelijk onthouden)
 • Een objectieve observatie maken in relatie tot het probleem: emotioneel, fysiek of cognitief.  (bijvoorbeeld: zich herinneren wat men leest)
 • Voorstelling van activiteiten (bijvoorbeeld: positieve punten, in/uit de knoop, liggende achten)
 • De doelstelling opnieuw in actie brengen (bijvoorbeeld: lezen en een korte inhoud geven)
 • De begeleider begeleidt de adolescent zo dicht mogelijk bij/naar zijn doel/motivaties.

Voorbeelden van doelstellingen:

 • Ik onthoud gemakkelijk.
 • Ik begrijp de wiskunde-regels.
 • Ik schrijf een opstel met plezier.
 • Ik integreer mij in de groep op een comfortabele manier. 
 • Ik organiseer mij. 
 • Ik concentreer mij. 
 • Ik ben ontspannen als ik  voor de klas spreek. 
 • Ik heb tijdens mijn mondelinge examens toegang tot mijn kennis.

Hoeveel sessies?

Het aantal sessies varieert naargelang de moeilijkheden/uitdagingen van de adolescent en de gewenste doelstellingen. 
De activiteiten voor thuis (enkele minuten per dag zijn voldoende) laten toe  de veranderingen duurzaam te verankeren. 

Tijdens de eerste afspraak, zijn de ouder(s) aanwezig bij het begin van de sessie maar worden verzocht de jongere alleen te laten voor de rest van de sessie als deze daarnaar vraagt. 

 

Individueel Keuze

Brain Gym Belgium Individuel Enfants

Speels, leuk en levendig, de Brain Gym-sessie respecteert het ritme van het kind door hem actieve deelname en de keuze van te bereiken doelen aan te bieden.

Brain Gym Belgium Adolescenten

 Interactief, de sessie van Brain Gym respecteert de behoefte en de originaliteit van de jongere door hem een ​​actieve deelname en de keuze van zijn doelstellingen voor te stellen.

 

Brain Gym Belgium : Volwassenen

 Praktisch, de sessie van Brain Gym respecteert het ritme van de volwassene, jong of oud, door hem een ​​actieve deelname aan de uitdaging aan te bieden die het ontmoet.

Brain Gym Belgium : Diverse uitdagingen

 Het gaat over het plannen van een sessie met de alleenstaande ouder of beide ouders zonder hun kind.

 

Brain Gym is een educatieve benadering.

gebaseerd op de observatie van ons functioneren, stelt ze eenvoudige en aangename bewegingen voor die ons welzijn goed doen.

All rights reserved © Brain Gym Belgium • 2007 - 2024 Rue de l'Escaille 4, 6210 Villers-Perwin | Tél. 0472 33 20 73 | braingymbelgium.info[a]gmail.com

© webdesign by Kabloonak Communications • 2016 - 2024

Ga naar boven